Akkoorden transponeren

Transponeren van toonladder C naar toonladder E gaat als volgt:

  • Noteer  de oorspronkelijke akkoorden die in de toonladder C gebruikt zijn. Bijvoorbeeld C, F en G akkoord.
  • Draai de kaart op C majeur en lees af welke trappen bij die akkoorden horen. In dit geval: I, IV en V voor respectievelijk C, F en G.
  • Draai de kaart daarna naar de nieuwe toonladder E majeur en lees de getransponeerde akkoorden af bij diezelfde toontrappen I, IV en V. Dit is E, A en B akkoord.

transponeer akkoord

Tooncirkel ingesteld op E majeur:
Trap I levert E majeur akkoord.
Trap IV levert A majeur akkoord.
Trap V levert B majeur akkoord.

Voorbeeld 1 – Transponeer Blues schema
Toonaard E majeur
Akkoorden E, A en B. Dit zijn toontrappen I, IV en V op de E majeur ladder.
Indien getransponeerd wordt naar bijvoorbeeld toonladder A majeur, neem je weer diezelfde toontrappen I, IV en V. Als je de draaischijf verdraait naar A majeur kan je de getransponeerde akkoorden aflezen bij overeenkomende toontrappen, namelijk I, IV en V.

transponeer A akkoord

Tooncirkel ingesteld op A majeur:
Trap I levert A akkoord.
Trap IV levert D akkoord.
Trap V levert E akkoord met D als kleine septiem (7).

Akkoorden  transponeren
Akkoord trap Toonladder  E Toonladder A
I E A
IV A D
V B E

De toontrappen zijn bepalend en  blijven  hetzelfde bij transponeren.

Voorbeeld 2 – Transponeer House of the rising sun van Am naar Em.
Dit nummer staat in Amin en bevat de akkoorden:
Am, C, D, F en E. Dit komt overeen met toontrappen I, III, IV, VI en V.
Opvallend is dat D en E majeur akkoorden niet laddereigen zijn in de normale Am toonladder.
Dit zouden mineur akkoorden moeten zijn.
Op de draaikaart zie je dat dit alleen mogelijk is door een melodische correctie van de Am ladder voor de akkoorden D en E.

Voor deze 2 akkoorden moet je de Melodische mineur ladder kiezen – zie kolom MEL (melodisch).
Toontrap IV en V: MIN wordt MAJ.

mineurkolommen

Bij het transponeren van toontrap IV (D) en V (E) moet je hier de Melodische mineur toonladder kiezen i.p.v. de natuurlijke mineur ladder.

Draai de kaart naar de nieuwe Em ladder en lees de nieuwe akkoorden af bij toontrappen:

House of the rising sun
Akkoordtrappen

A mineur

Huidige toonladder  Am
Nieuwe toonladder
Em
I Am Em
III C G
IV (melodisch) D A
VI F C
V (melodisch) E B

Extra toelichting: in literatuur worden vaak de romeinse cijfers in hoofdletters gezet voor Majeur toontrappen en in kleine letters voor Mineur toontrappen. Deze draaikaart gebruikt alleen hoofdletters.

Voorbeeld 3
Draai de kaart naar E mineur en lees de toontrappen af die behoren bij de akkoorden Em, C, G en D.

Draai de kaart naar een andere toonladder, bijvoorbeeld A mineur en lees bij dezelfde akkoordtrappen de nieuwe akkoorden af.

Akkoorden transponeren: Popsong Zombi van Em naar Am
Akkoord trap Toonladder  Em Toonladder Am
I Em Am
VI C F
III G C
VII D G

mineur-akkoorden mel har nat

Transponeer naar A mineur en lees af bij toontrap I, VI, III en VII.

Extra toelichting
Gestippelde cirkels zijn voor de Melodische en Harmonische mineur toonladders.