Parallel toonladder

Een parallel toonladder is een toonladder die dezelfde tonen bezit dan de oorspronkelijke toonladder.
De tonen zijn dus hetzelfde maar de tussenafstanden zijn anders waardoor de toonladder anders klinkt.
Voorbeeld:
Draai de MAJEUR pijl naar C voor de C majeur ladder.
Nu kan je meteen de bijbehorende parallelladder aflezen bij de MINEUR pijl.

12 toonsverdeling
PARALLEL TOONLADDER

C majeur ladder aflezen bij MAJEUR pijl.

Amin ladder
Parallel mineur ladder

 

De parallelladder aflezen bij de MINEUR pijl:
De A mineur is de parallelladder van C majeur.
De C majeur ladder bevat C,D,E,F,G,A,B
De Am ladder  bevat A,B,C,D,E,F,G
De tonen van de C majeur ladder zijn dus hetzelfde als de tonen uit de Amineur ladder. Alleen de volgorde van de onderlinge toonafstanden is anders geworden.

Toelichting
Een parallel-toonladder is een andere toonladder maar wel met dezelfde tonen erin.
Zo heeft elke majeur ladder een parallelladder die in mineur staat.
Op de draaicirkel is dit af te lezen. Voor elke majeur ladder kan je bij de  MINEUR pijl  de bijbehorende parallelladder aflezen.
Voor C majeur is dit de A mineur toonladder.
Voor de D majeur  is dit B mineur toonladder etc.
zie tabel onder.

Majeur ladders
Parallelladders
C Am
D Bm
E C#m
F Dm
G Em
A F#m
B G#m
C Am

 Parallel  op toontrap VI
Algemeen geldt dat de mineur-parallelladder  start op de  toontrap VI van de majeurladder. De parallelladder begint dus steeds 9 halve tonen verder dan de tonica.

Een  majeur toonladder heeft nog meer parallel toonladders. Dit zijn de kerktoonladders. Een van die kerkladders is bv. de mineurtoonladder. De 7 kerktoonladders zijn dus parallelladders.

 volgende pagina