kerktoonladder mixolodisch

Voorbeeld: MIXOLYDISCHE TOONLADDER start altijd op TRAP V van de majeur ladder.
Bv. E F# G# A— en lees verder af bij het begin A — B C# en D