Sub Dominant akkoord

Het Sub Dominant akkoord staat op de trap IV  van de toonladder.

Samen met het Dominant akkoord en het tonica akkoord vormen ze
de 3 belangrijkste akkoorden van de toonladder omdat ze alle 3 dezelfde toonaard hebben. Het zijn de 3 majeur akkoorden uit de majeurtoonladder. Het Sub Dominant akkoord gaat vaak vooraf aan het Tonica akkoord, net zo als bij het Dominant akkoord.

Draai de MAJEUR pijl naar A.
Het Sub Dominant akkoord lees je af bij toontrap IV van links naar rechts.

Voorbeeld
Het Sub Dominant akkoord van de toonladder A majeur is D majeur.
D akkoord is: D, F# en A.

subdom akkoord
Sub Dominant akkoord op toontrap IV