Laddereigen akkoorden bij mineur ladders

Omdat er 3 mineur ladders zijn, zijn er op elke toontrap meerdere akkoorden mogelijk. Zo kan het mogelijk zijn dat op een zelfde toontrap zowel een Dim als een Mineur akkoord kan voorkomen.

Voorbeeld – Akkoorden op toontrap II

Natuurlijk mineur       toontrap II     DIM akkoord      B, D en F
Melodisch mineur       toontrap II     MIN akkoord      B, D en F#
Harmonisch mineur   toontrap II     DIM akkoord      B, D en F

Elke Mineurladder heeft dus zijn eigen laddereigen akkoorden.

Min melodisch B akkoord
Laddereigen akkoord op toontrap 2 van de MEL (melodische) mineur ladder

Op de draaikaart wordt als voorbeeld toontrap II aangegeven voor de melodische toonladder.

Toelichting
De kolom met ‘MEL‘ erboven laat zien dat op de tweede trap een MIN akkoord gevormd wordt. De stippellijn rondom ‘MIN’ betekent dat je uit de gestippelde cirkel moet lezen. Dus F# in plaats van F.

mineurkolommen
Toontrappen bij Harmonische, Melodische en Natuurlijke mineur ladders

 

volgende pagina