Toontrappen

Toontrap

Een toontrap verwijst naar een toon uit de toonladder plus het bijbehorende akkoord.
Een normale toonladder heeft 7 tonen dus er zijn 7 toontrappen.
Op elke toontrap hoort een  laddereigen akkoord.

De toontrappen worden aangegeven met Romeinse cijfers.

Voorbeeld : toontrappen bij een Amin en C majeur toonladder.

toontrap-min toontrap-maj

Indien het akkoord dat bij de toontrap hoort een mineur akkoord is, wordt dit aangeduid met kleine Romeinse cijfers. Bij een majeur akkoord worden grote Romeinse cijfers toegepast.
Bij een Dim akkoord wordt bovendien een 0 tekentje toegevoegd in superscript.

Het nut van toontrappen is dat je een goed overzicht hebt van de verschillende drieklanken (akkoorden) en hun plaats in de toonladder. Zo is het makkelijk om met behulp van deze Romeinse  cijfers een akkoordenschema op te stellen. Je schrijft dus niet de akkoordnamen op maar de toontrappen. Het voordeel is dat je de muziek makkelijk kan transponeren naar elke willekeurige toonladder waarin je het muziekstuk wilt spelen.
zie  Akkoorden transponeren.

Toontrappen in de Halve tonencirkel

De toontrappen in de halve tonencirkel zijn allen aangeduid met grote Romeinse cijfers. Het verschil tussen majeur, mineur, Dim en AUG. wordt hier apart als tekst aangegeven.

mineurkolommen

Mineur toontrappen

volgende pagina