SUS 2 akkoord en SUS 4 akkoorden aflezen

SUS 2 akkoord

De 2  slaat op de toontrap II  (secunde) uit de majeur toonladder.

Bij een  SUS 2 akkoord wordt de terts door een secunde vervangen.

Voorbeeld – akkoord C SUS 2 aflezen
Draai de akkoordenwijzer naar C en lees bij Majeur de tonen van links naar rechts af.

C SUS2 bestaat uit   C, D en G – zie pijl 1, SUS2 en 5.

 

sus2 akkoord

Een SUS 2 akkoord heeft geen terts maar een secunde. Als je de kleine terts verlaagt krijg je een SUS2. Als je bij een mineur akkoord de kleine terts een halve toon verlaagt krijg je een SUS2 akkoord.

 

Voorbeeld  akkoord C sus 4 aflezen

Bij SUS 4 akkoord wordt de terts door een kwart vervangen
Draai de akkoorden wijzer naar C en lees bij Majeur de tonen van links naar rechts af.

Csus4     bestaat uit   C   , F  en  G       zie pijl   1,  sus4  en 5

sus4 akkoord

De 4 slaat op de toontrap IV (kwart)uit de majeur toonladder.
Je telt dit vanaf de grondtoon van het akkoord.
Als je de grote terts een halve toon verhoogt krijg je een kwart.
Uitgaande van een majeur akkoord moet je de grote terts een halve toon verhogen zodat een sus4 akkoord ontstaat.

Een gitarist die een mineur en majeur akkoord kan spelen
zou dan ook een sus2 en sus 4 akkoord kunnen opzetten omdat dit steeds maar een fretje verschilt ten opzichte  van het bekende mineur en majeur akkoord.
voorbeeld: Als je bij een open D akkoord  de hoge e snaar los  speelt en daarna steeds een fretje hoger, dan ontstaat resp. Dsus2 , Dmin,  Dmaj en  Dsus4.

speel maar eens het bekende deuntje:
Dsus4    3x          D 1x
Dsus2   3x           D 1x