Septiem akkoord aflezen

Septiem akkoord aflezen met  akkoordenwijzer

De grote septiem is de zevende toon (toontrap VII) van een majeur ladder.
Als je deze toon een halve toon verlaagt ontstaat een kleine septiem. Als je deze kleine septiem weer een halve toon verlaagt ontstaat een verminderde kleine septiem. Dit wordt verminderd septiem genoemd.
Op de akkoordenwijzer wordt dit als volgt aangegeven:

7^ is een grote septiem ook aangeduid als M7 of Maj7 of ‘Majeur septiem’.

is een kleine septiem ook aangeduid als b7 of Dominant septiem of als ‘septiem’.

bbis een verminderde kleine septiem ook aangeduid ‘verminderd septiem’ of als 6 (Sext).

Extra toelichting
Deze  naamgeving kan wat verwarrend overkomen omdat je verwacht dat cijfer 7 een grote septiem voorstelt.  Maar dat is niet zo.  De aanduiding  ‘7’  in een akkoord, bijvoorbeeld C7 is altijd een kleine septiem (b7).
Indien een grote septiem bedoelt wordt noteert men dit als C Maj7.
samenvattend:
C7                       Cmaj. akkoord  met kleine septiem/ dominant septiem
C  maj7             C maj. akkoord met grote septiem
Cmin 7              C mineur akkoord met  kleine septiem
Cmin  maj7    C mineur akkoord met grote septiem

 

Voorbeeld – C Maj7 akkoord aflezen
Dit is een C majeur akkoord met Maj septiem.
Maj7 betekent grote septiem.
Draai de eerste pijl van de akkoordenwijzer naar C.
Lees bij Majeur van links naar rechts de tonen van het akkoord af. Kies 7^ voor grote septiem.

septiem akkoord aflezen
C-Maj7 akkoord

 

C Maj7 akkoord bestaat uit  C,  E, G en B als grote septiem – zie  pijl 1, 3, 5 en 7^.