Mineur akkoord aflezen

Voorbeeld – C mineur akkoord aflezen
Draai de eerste pijl van de akkoordenwijzer naar C.
Lees bij Mineur van links naar rechts de tonen van het akkoord af.

C mineur akkoord bestaat uit C,  Eb en G  – zie pijl 1, b3 en 5.
Cm7 akkoord bestaat uit C, Eb, G en een Bals kleine septiem – zie pijl 1, b3, 5 en b7.

Cmin-akkoord

Kenmerkend bij een mineur akkoord is de kleine terts – zie pijl b3.