Majeur akkoord aflezen

Voorbeeld – C majeur akkoord aflezen
Draai de eerste pijl van de AKKOORDENWIJZER naar C.
Lees bij Majeur van links naar rechts de tonen van het akkoord af.
C majeur akkoord bestaat uit C, E en G
zie eerste pijl en de pijlen 3 en 5.

C7 akkoord bestaat uit C, E, G en een Bb als kleine septiem
– zie eerste pijl en de pijlen 3, 5 en b7.

akkoordenwijzer

Kenmerkend voor een majeur akkoord is de grote terts (pijl 3)
als tweede toon van het akkoord.
Bij een mineur akkoord is de tweede toon een kleine terts.
(Pijl  b3)  Elk maatstreepje is een halve toon.

 volgende pagina