Overige akkoorden

Er bestaan veel akkoorden
Op de akkoordenwijzer worden 4 typen akkoorden weergegeven: Majeur, Mineur, Dim en Augm.

akkoordenwijzer
Akkoordenwijzer

Echter er zijn veel meer akkoorden denkbaar door het verhogen of verlagen van bijvoorbeeld de terts, kwint en septiem.

De terts
Pijl bb3
 – verminderde terts – zie SUS2 
Pijl b3 – kleine terts
Pijl 3 – grote terts

De kwint
Pijl b5
– verminderde kwint
Pijl 5 – reine kwint
Pijl 5# – overmatige kwint

De septiem
Pijl bb7
 – verminderde septiem
Pijl b7 – kleine septiem
Pijl 7^ – grote septiem

Drieklanken
Hier zijn er 2 tonen die variëren, namelijk de terts en kwint.
Het aantal variaties is dan theoretisch 3  tot de tweede macht
= 9  akkoorden met zelfde grondtoon – zie tabel.

Vierklanken
Bij septiem akkoorden zijn er veel meer mogelijkheden.
Statistisch gezien zijn hier 3 tonen die elk 3 variabelen kunnen aannemen. Het aantal variaties is dan theoretisch 3 tot derde macht = 27 akkoorden met dezelfde grondtoon.

Dit zijn niet allemaal gangbare akkoorden, maar het geeft aan dat er veel combinaties mogelijk zijn – zie tabel.

Akkoordcombinatie met terts en kwint

 

# akkoordnaam TERTS  KWINT
1 Augm.   of  overmatig groot overmatig
2 Majeur groot rein
3 Hard verminderd groot verminderd
4 klein overmatig
5 Mineur klein rein
6 DIM  of  verminderd klein verminderd
7 verminderd overmatig
8 SUS2 akkoord verminderd rein
9 Dubbel verminderd verminderd verminderd

    Akkoordcombinaties met terts, kwint en septiem 

#  

Toon positie op akkoordwijzer

Terts
Pijl bb3     verminderde terts
Pijl b3
kleine terts
Pijl3
grote terts
Kwint
 Pijl b5    verminderde kwint
Pijl 5     reine kwint
Pijl 5#   overmatige kwint
Septiem
 Pijl bb7  verminderde septiem
Pijl b7   kleine septiem
Pijl 7    grote septiem
naam TONICA TERTS KWINT SEPTIEM  
1 Dominant 1 3 5 b7 groot rein Klein
2 Majeur septiem 1 3 5 7^ groot rein groot
3 Groot verminderd 1 3 5 bb7 groot rein verminderd
4 Overmatig dominant 1 3 5# b7 groot overmatig Klein
5 Overmatig 1 3 5# 7^ groot overmatig groot
6 1 3 5# bb7 groot overmatig verminderd
7 Hard verminderd 1 3 b5 b7 groot verminderd Klein
8 1 3 b5 7^ groot verminderd groot
9 1 3 b5 bb7 groot verminderd verminderd
10 Mineur dominant 1 b3 5 b7 Klein rein Klein
11 Mineur Maj7 1 b3 5 7^ klein rein groot
12 1 b3 5 bb7 klein rein verminderd
13 1 b3 5# b7 klein overmatig Klein
14 1 b3 5# 7^ klein overmatig groot
15 1 b3 5# bb7 klein overmatig verminderd
16 Half verminderd 1 b3 b5 b7 klein verminderd Klein
17 1 b3 b5 7^ klein verminderd groot
18 Verminderd 1 b3 b5 bb7 klein verminderd verminderd
19 1 bb3 5 b7 verminderd rein Klein
20 1 bb3 5 7^ verminderd rein groot
21 1 bb3 5 bb7 verminderd rein verminderd
22 1 bb3 5# b7 verminderd overmatig Klein
23 1 bb3 5# 7^ verminderd overmatig groot
24 1 bb3 5# bb7 verminderd overmatig verminderd
25 1 bb3 b5 b7 verminderd verminderd Klein
26 Dubbel verminderd 1 bb3 b5 7^ verminderd verminderd groot
27 1 bb3 b5 bb7 verminderd verminderd verminderd

OMKERINGEN
Lees eerst het  akkoord af zonder omkering.
Als het akkoord in normale grondligging eenmaal afgelezen is kan de omkering eenvoudig bepaald worden.

Eerste omkering
De tonica een octaaf hoger spelen.
De terts wordt nu bastoon in het akkoord.

Tweede omkering
Ook de terts wordt een octaaf hoger gespeeld.
De kwint wordt bastoon in het akkoord.

Voorbeeld
C akkoord
C E G
Eerste omkering         E G C
Tweede omkering     G C E

C-geen omkering

C akkoord in normale grondligging is C, E en G – pijl 1,3,5.

 

C akkoord in eerste omkering
Eerste omkering van C akkoord = E G C – pijl 1,b3 en b6. Verminderde terts + verminderde Sext.
b 6 = enharmonisch gelijk aan overmatige kwint 5#.

De C is een verminderde 6 Sext.

c-derde omkering

C akkoord in tweede omkering
Tweede omkering van C akkoord = G C E – pijl 1, 4 en 6.
Er ontstaat een C kwart (4) en de E is een Sext (6).
Vandaar de naam kwart sext akkoord.
Het kwart-sext-akkoord is de tweede omkering van een MAJEUR  drieklank. Bij een MINEUR  drieklank ontstaat een verminderde Sext.

volgende pagina