Dim akkoord

Dim akkoord of Verminderd akkoord

Voorbeeld – C Dim akkoord aflezen
Draai de eerste pijl van de akkoordenwijzer naar C.
Lees bij Dim van links naar rechts de tonen van het akkoord af.
C Dim akkoord bestaat uit C, Eb en Gb zie pijl 1, b3 en b5.

C Dim 7 akkoord bestaat uit C, Eb, Gb en een A als verminderde kleine septiem – zie pijl 1, b3, 5 en bb7.

DIM-akkoord

Dim – diminished betekent verminderd.

Kenmerkend bij een Dim akkoord is dat de terts (3) en de kwint (5)  een halve toon verlaagd worden – zie pijl b3 en b5.
Het Dim akkoord is een symmetrisch opgebouwd akkoord met gelijke tussen afstanden (kleine tertsen).
Dit kan alleen als de kleine septiem verminderd word met een halve toon. Het is dan eigenlijk een Sext – zie pijl bij 6), maar het wordt ook wel verminderde septiem genoemd (bb7).
Bij het C Dim akkoord is de juiste toon voor bb7  eigenlijk een Bbb in plaats van A. Dit omdat de naam altijd afgeleid is van de septiem uit de oorspronkelijk majeur toonladdertoon. De 7 is een B. De b7 is dan Bb en de bb7 dus een Bbb.
Het C Dim akkoord bestaat dus uit C, Eb, Gb  ,Bbb.

Toepassing Dim akkoord

Omdat een Dim akkoord symmetrisch is opgebouwd zijn de omkeringen van het akkoord gelijk aan andere Dim akkoorden.
Hierdoor kan je met behulp van 1 dim akkoord 3 andere akkoorden spelen. Bijvoorbeeld: Fdim=Abdim=Bdim=Ddim

Doordat een Dim akkoord een kwint bevat die net 1 halve toon verschilt van een normaal mineur akkoord is het mooi te gebruiken als overgangsakkoord naar een mineur akkoord.
Bijvoorbeeld:  C gaat naar Cdim en Cdim gaat naar Dmin, vervolgens via de dominant G weer terug naar het tonica akkoord C.
Dus in ander woorden  trap I gaat  naar trap II, dan naar trap V en weer terug.

Verder bevind zich op trap VII van elke majeurtoonladder een laddereigen Dim akkoord. Dit Dim akkoord klinkt ook mooi als hierna het Tonica akkoord op trap I weer volgt. De grondtoon van het Dim akkoord is dan een leitoon naar de  tonica. Dus je gebruikt dan het Dim akkoord in plaats van het Dominantakkoord.
Trap VII gaat naar trap 1 bijvoorbeeld als einde van een lied.

In dezelfde context dus als leitoonakkoord kan je een mol-dim akkoord vooraf laten gaan aan een Majeur akkoord.
Bijvoorbeeld:  Cmol dim  gaat naar C of Bmol dim gaat naar B.