Augm akkoord of Overmatig akkoord

Overmatig akkoord

Voorbeeld – C Augm akkoord aflezen
Draai de eerste pijl van de AKKOORDENWIJZER naar C.
Lees bij Augm van links naar rechts de tonen van het akkoord af.

C Augm akkoord bestaat uit  C,  E en G# – zie pijl 1, 3 en #5.
C Augm 7 akkoord bestaat uit C, E en G# en een Bb als kleine septiem – zie pijl 1, 3, #5 en b7.

Augm akkoord

Kenmerkend voor het Augm akkoord is de overmatige kwint – zie pijl #5.
Augm – augmented betekent vermeerderd. Bv. bij een overmatig akkoord.
Normale majeur en mineur akkoorden hebben als 3 toon een kwint.
Indien deze kwint een halve toon verhoogd wordt ontstaat een vermeerderd of overmatig akkoord.