Akkoordnotatie

Akkoordnotatie

Op de draaischijf bij de AKKOORDENWIJZER zie je pijlen met cijfers.
Deze cijfers verwijzen naar de majeur toontrappen en worden gebruikt in de notatie bij akkoorden.

cmaj-akkoord

3 verwijst naar III – terts

5 verwijst naar V – kwint

b7 verwijst naar kleine septiem

b3 verwijst naar kleine terts

b5 verwijst naar verminderde kwint

#5 verwijst naar  overmatige kwint

M7 verwijst naar VII – grote septiem

Deze  cijfers  zijn afgeleid van de majeur toontrappen I  t/m VII.
Deze majeur toontrappen staan afgebeeld als romeinse cijfers op
de tooncirkel en laten de toonpositie  zien binnen het octaaf. Uiteindelijk kan je hiermee het aantal halve tonen aflezen
vanaf de grondtoon van het akkoord tot elke individuele akkoordtoon.
Elke pianotoets of gitaarfret is zo’n halve toon.

Voorbeelden akkoorden met C als grondtoon

Akkoordtabel
akkoordnotaties (vergroot afbeelding)

Voorbeelden

Cmaj7sus4
Maj 7 verwijst naar een majeur septiem VII. Dus een grote septiem.
4
sus 4 verwijst naar IV – de kwart.
C
C majeur, als er niks achter staat is het majeur.
Cm
C mineur.
C7
C majeur met  kleine septiem of Dominant septiemakkoord.
Cm 7
C mineur met kleine septiem.
C Maj7
C majeur met grote septiem – ook C7^, CM7 of C^.
Cm Maj7
C mineur met grote septiem – ook Cm M7.
C b5
De vijfde (toon V) is verminderd of C  -5.
C #5
De vijfde (toon V) is verhoogd – ook C augm, C+,
C overmatig of C+5.
C+
+ = overmatige kwint.
C∆
∆ = grote septiem.
Co
o = C dim   alles verminderd ook de septiem.
Ø = half verminderd, zelfde als Dim maar niet alles is verminderd. De septiem is niet verminderd.
C#
= Cis majeur
C/G                  Cmajeur met een lage G erbij.  Een /  teken                           wil zeggen:  voeg een lage bastoon  toe.
Cadd11       Cmajeur met alleen de 11toon uit de                                      majeurtoonladder.  De 11 toon gerekend                            vanaf de C is een  F.
C11             C majeur met alle akkoordtonen tot en met                         11 dus 1,3,5,7b, 9 en 11