HOME

Halve tonencirkel                         select Deutsch /  English language
De halve tonencirkel is een visueel hulpmiddel voor akkoorden en toonladders.  Het is een draaischijf waarmee je op eenvoudige wijze toonladders met de bijbehorende akkoorden kunt aflezen.

Het is tevens een handig leermiddel om inzicht te krijgen in muziektheorie doordat de majeur en mineur patronen visueel gemaakt  worden op de 12 halve toonsverdeling van een octaaf.

Ook de akkoordopbouw wordt begrijpelijk gemaakt aan de hand
van een visueel gemaakt aanwijssysteem.

Copyright ©2018 Bobstudio

NIEUW    Bestel hier de Halve tonencirkel   (14,95 euro)

semitone circle
Halve tonencirkel

 

volgende pagina

What do you want to do ?

New mail

MUZIEKTHEORIE